VEELGESTELDE VRAGEN

Hieronder vind je het antwoord op meest gestelde vragen. Heb je toch nog een vraag, neem dan vooral contact met ons op!

ALGEMENE INFORMATIE

Met een groepsaankoop verkrijgen we bij energieleveranciers zeer scherpe prijzen op basis van duizenden consumenten en potentiële klanten, via een website zoals bijvoorbeeld https://damiaanactie-energie.be.

Een groepsaankoop organiseren we voor groene stroom en aardgas. De winnende leverancier wordt volledig onafhankelijk bepaald o.b.v. de voorwaarden die hij biedt . De dienstverstrekker is a priori niet op voorhand bekend.

 

Een groepsaankoop verloopt in drie fasen:

 

- Inschrijvingsperiode – 2 maanden

De geïnteresseerde consumenten schrijven zich via het formulier gratis en vrijblijvend in. Ze worden op de hoogte gehouden over het onderhandelde aanbod.

 

- Onderhandelingsperiode – 7 dagen

Eens het aantal consumenten is bereikt, sluiten we de inschrijving en spelen de deelnemende leveranciers tegen elkaar uit. Zij stellen een aanbod voor een energiecontract voor. Het scherpste en meest milieuvriendelijke aanbod, dat de beste klantenservice biedt, zal het uiteindelijk halen.

 

- Inschrijvingsperiode – 1 maand

Het definitieve aanbod en de mogelijke kortingen worden vervolgens aan alle ingeschreven consumenten voorgesteld, die het aanbod dan kunnen aanvaarden of afslaan.

WIE MAG DEELNEMEN?

Deelnemen is gratis en staat open voor alle consumenten.

 

Elke elektriciteit- en/of gasverbruiker kan deelnemen, particulier of zelfstandig. Wie jouw leverancier ook is of wat voor meter je ook hebt (enkelvoudig, tweevoudig, exclusief nacht).

Deelnemen is helemaal gratis en vrjblijvend.

Het staat jou als huurder vrji een energieleverancier te kiezen! Je kunt dus inderdaad deelnemen, gratis en vrijblijvend.

Uiteraard kan je het formulier invullen. Het onderhandelde contract zal geldig zijn op jouw nieuwe adres.

Ja, je kan het formulier ofwel via internet, ofwel telefonisch  invullen (02 315 54 04, tarif normal).

Ja, we raden je aan om deel te nemen: sinds 13 september 2012 mag je van leverancier veranderen wanneer je maar wilt, zonder kosten of verbrekingsvergoeding. Houd wel rekening met je opzegtermijn, die is doorgaans een maand.

Ja, een groepsaankoop staat ook open voor zelfstandigen. Maar als je elektriciteitsverbruik meer dan 50MWh bedraagt, of meer dan 100MWh voor gas, stellen we je dan voor om gratis en specifiek voor jou een nieuw energiecontract te onderhandelen.
Daarvoor hoef je alleen maar een mail te sturen naar het volgende emailadres:  business@wikipower.be.

Ja, we moedigen je aan om deel te nemen voor meerdere redenen. Allereerst, self-sufficient of niet, je bent verplicht om een contract af te sluiten bij een leverancier. Ten tweede, hoe hoog je verbruik ook is, je moet je leverancier altijd een jaarlijkse vergoeding betaling. Als je de keuze hebt, dan kies je dus best een leverancier die de goedkoopste vergoeding (jaarlijks abonnement) voorstelt. Ten slotte, als je niet energie autonoom bent, dan doe je er zeker goed aan te kiezen voor de voordeligste leverancier.

De elektriciteits- en gasleveranciers worden in concurrentie geplaatst en de onderhandelingen voor het beste aanbod verlopen in het kader van een veiling.

Het beste aanbod met een 100% groen karakter wordt daarna geselecteerd. De Vlaamse burgers vullen dan het inschrijvingsformulier in en ontdekken de offerte die we voor hen hebben bedongen. Ze zijn vrij om al dan niet over te stappen.

 

Het onderhandelde contract betreft twee energieën: aardgas en elektriciteit. De deelnemers zijn vrij om in te stappen voor één energie, of voor beide.

 

Onze onderhandeling wordt gebaseerd op de beste prijs (energieprijs, vergoeding, en wkk). Het bedongen contract heeft standaard de volgende kenmerken: 1 jaar contract (of zelfs 2 of 3 jaar contract volgens de winnende leverancier), een vaste of variabele prijs voor elektriciteit en voor gas.

 

We laten onze deelnemers besparen door een voordeeltarief te onderhandelen dat verschilt van het huidige aanbod van de leveranciers, of door een vaste en/of variabele korting te onderhandelen op het huidige aanbod.

 

Afhankelijk van de geselecteerde leverancier, zal een meerjarig contract ook kunnen worden voorgesteld. De voordelen of kortingen van de leveranciers zullen ook voor meerdere jaren onderhandeld kunnen worden.

Neen. De inschrijving is gratis en vrijblijvend. Het staat jou dus vrij om het aanbod aan te nemen of niet.

De offerte is beschikbaar voor alle consumenten, inclusief mensen die al klant zijn bij de leverancier. Ook het type meter (enkelvoudig, tweevoudig, exclusief nachtmeter) maakt geen verschil.

Ja, het staat je vrij te kiezen voor welk type energie je instapt. Zelfs als je in het formulier hebt ingegeven dat je elektriciteit én gas verbruikt.

Ja, je kunt genieten van de bedongen kortingen, zelfs als je al klant bent bij de winnende leverancier. De kortingen worden in het algemeen rechtstreeks toegepast.

Om het onderhandelde aanbod te verkrijgen, moet je het formulier invullen. Anders zul je geen aanbod krijgen. Een uitzondering zou echter mogelijk zijn als de gekozen leverancier zijn toestemming geeft. Daardoor zou je kunnen genieten van het aanbod zonder het formulier te moeten invullen. De organisatoren moeten nochtans deze mogelijkheid uitdrukkelijk vermelden.

Het enige verschil ligt in de tarieven. Die verschillen volgens de duur van je contract en kunnen hoger zijn in het geval van langere contracten. Dit is omdat de leverancier zich wil beschermen tegen de stijging van de elektriciteitsprijs. Hoe langer het contract, hoe groter de kans op een prijsstijging voor de leverancier. Wat de duur van jouw contract ook is, de onderhandelde tarieven voor elektriciteit zijn altijd vast (dezelfde tarieven gedurende het hele contract) en vast of variabel voor gas (volgens de strategische beslissing van Wikipower voor de veiling).

Nee, die optie is volledig gratis dankzij de groepsaankoop. Desondanks raden wij je aan om voor een digitale factuur te kiezen, die is beter voor het milieu! 

MIJN ENERGIEFACTUUR

De prijs van de elektriciteit wordt bepaald door drie onderdelen:

 

- De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus aanzienlijk tussen de verschillende leveranciers verschillen. Daarom kan over dit onderdeel "prijs" kan worden onderhandeld in functie van de behoeften en van het verbruikersprofiel van de klant.

 

- De tarieven van transport en van de energiedistributie: met dit onderdeel worden de transportnetbeheerder (TNB) en de distributienetbeheerder (DNB) vergoed. In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transporttarieven niet onderhandelbaar en moeten ze door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) worden goedgekeurd. Ze kunnen echter verschillen per regio, met name in functie van de bevolkingsdichtheid, want het zal steeds goedkoper uitkomen om elektriciteit te leveren in een stad dan in een landelijke omgeving.

 

- De belastingen en heffingen: dit laatste onderdeel wordt berekend op regionale of federale basis en is uiteraard niet onderhandelbaar.

De prijs van het gas wordt bepaald aan de hand van drie onderdelen:

 

- De energieprijs: deze wordt vrij bepaald door de leverancier en kan dus aanzienlijk verschillen tussen de verschillende leveranciers. Dat is de reden waarom over dit onderdeel "prijs" kan worden onderhandeld in functie van de behoeften en van het verbruikersprofiel van de klant. 

 

- De tarieven van transport en van de energiedistributie: met dit onderdeel worden de transportnetbeheerder (TNB) en de distributienetbeheerder (DNB) vergoed. In tegenstelling tot de energieprijs zijn de transporttarieven niet onderhandelbaar en ze moeten worden goedgekeurd door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). Ze kunnen echter verschillen per regio, met name in functie van de bevolkingsdichtheid, want het zal steeds goedkoper uitkomen om gas te leveren in een stad dan in een landelijke omgeving.

 

- De belastingen en heffingen: dit laatste onderdeel wordt berekend op regionale of federale basis en is uiteraard niet onderhandelbaar.

Het gekozen aanbod doet zoveel mogelijk deelnemers (meer dan 90%) aan groepsaankoop zoveel mogelijk besparen.

Wanneer je je inschrijft voor groepsaankoop geef je ons de nodige info door (verbruik, huidige leverancier etc.) zodat wij een analyse op maat kunnen doorvoeren over hoeveel je kan besparen door het voorgestelde aanbod aan te nemen.

Die besparingen zullen wij jou doorgeven zodra je het formulier van het lopende aanbod invult.
 

De kortingen zijn enkel van toepassing op het onderdeel 'energie' van je factuur. Transport- en distributiekosten en belastingen zijn niet onderhevig aan concurrentie omdat ze afhangen van de distributienetbeheerders. We kunnen ze dan ook niet beïnvloeden.

Om uw maandelijks voorschot te berekenen, heeft Wikipower gebruik gemaakt van de jaarlijkse verbruiksgegevens in uw inschrijvingsformulier.

Als u geen verbruiksgegevens hebt ingegeven, wordt uw voorschot dan berekend op basis van de standaard jaarlijkse verbruiksgegevens van de federale regulator (CREG), volgens het aantal mensen in uw gezin. In dit geval, kan het berekende voorschot gevoelig afwijken van de werkelijkheid.

Om uw verbruiksgegevens in te geven of te wijzigen, en genieten van een exactere schatting van uw besparingen, ontdek hoe u uw gegevens kunt aanpassen.

VAN LEVERANCIER VERANDEREN

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is van leverancier voor aardgas en elektriciteit veranderen snel en simpel! Het duurt maar vijf minuutjes en je nieuwe leverancier neemt de administratieve rompslomp voor zijn rekening.

 

Aarzel niet contact met ons op te nemen, we kunnen voor jou de verandering gemakkelijker maken. Dit zijn de voornaamste stappen:

 

1. Kies een leverancier op basis van jouw criteria (prijs, groene elektriciteit, kwalieteit van de klantendienst) of aanvaard een onderhandeld aanbod in het kader van eengroepsaankoop.

2. Vul het inschrijvingsformulier "nieuwe klant" van de leverancier in. Om je inschrijving te voltooien heb jij je laatste voorschotfactuur of laatste jaarlijkse afrekening nodig. Op dit document staat de informatie die zal worden gevraagd: jouw EAN-code en de einddatum van je huidige contract.

3. Als het formulier naar behoren is ingevuld en bevestigd (duurt minder dan vijf minuten), dan zul je van je nieuwe leverancier, per e-mail of per post, een bevestiging van je inschrijving ontvangen. Dat was het, jouw nieuwe contract is afgesloten! Je krijgt ook een opzegtermijn van 14 dagen om het nieuwe contract te annuleren.

4. Twee weken voor de voorziene begindatum van je nieuwe contract zul je een aanvraag van meteropname ontvangen van je distributienetbeheerder met daarin de vraag om de waarde van je huidige meterstand mee te delen (per e-mail of per post). Dankzij deze informatie kan je vorige leverancier zijn eindfactuur opmaken. Je nieuwe leverancier zal deze meterstand gebruiken als vertrekpunt voor zijn toekomstige factuur.

Met de wet die in 2012 van kracht werd, mag jij van leverancier veranderen wanneer je maar wilt, zonder verbrekingskosten te betalen, zelfs niet bij vroegtijdige verbreking van je contract. Je moet wel de algemene voorwaarden van je contract respecteren. Neem contact met ons op 02 315 54 04 voor meer details.

Vandaag heb jij geen enkele verplichting tegenover je oude leverancier want het is nu je nieuwe leverancier die alle administratieve stappen regelt (contactopname, overdracht van het dossier...).

Je kunt op eender welk moment van leverancier veranderen op voorwaarde dat je de termijn respecteert die in je contract vermeld staat (vaak een maand). Hiervoor moet je contact opnemen met je nieuwe leverancier en deze zal jou dan energie leveren zodra de opzeggingstermijn is verstreken.

Ja, jij hebt het recht verschillende leveranciers te kiezen voor elektriciteit en voor gas.

Bij een contractverandering zal je gas en/of de elektriciteit niet afgesloten worden. Je distributienetbeheerder (DNB) zal er immers voor zorgen dat je bevoorraad wordt door je oude leverancier totdat je nieuwe leverancier begint met de levering van gas en/of elektriciteit. Je bevoorrading zal in geen enkel geval worden onderbroken.

Neen, je hoeft niet van meter(s) veranderen. Zelfs als je van leverancier verandert blijf je immers verbonden met hetzelfde distributienetwerk (dat eigendom is van de distributienetwerkbeheerder). Je kunt dus naar een andere leverancier opstappen zonder de meter(s) te veranderen.

Als je bij je ouders woonde of als je verbruik van gas en/of elektriciteit in je huurprijs zat verrekend, heb je nog nooit een contract onder jouw naam afgesloten bij een leverancier. Daarom moet je een leverancier kiezen en een contract afsluiten voor je nieuwe adres.

Nee, je hoeft in geval van verhuizing je contract niet te vernieuwen. Het volstaat om contact op te nemen met je leverancier en hem je nieuw adres mee te delen, alsook de datum van de verhuizing.

Nee, je kunt verder gebruikmaken van het contract dat je hebt ondertekend op je vorige adres.

Nee. Dit 3 jaar vast contract, zoals alle 3 jaar vaste contracten op de energiemarkt, betekent alleen maar dat het voorgestelde tarief gedurende het hele contract onveranderd zal blijven.

Nochtans bent u vrij om dit contract kosteloos stop te zetten voor de afloop van deze als u van leverancier wilt veranderen.

Ter herinnering, er bestaan geen verbrekingsvergoedingen noch administratieve rompslomp meer als gevolg van een vervroegde stopzetting.

Ja, u moet het aanbod van de groepsaankoop aannemen om van de uitzonderlijke voorwaarden te kunnen profiteren die wij voor u onderhandelden. Die zijn enkel geldig voor de deelnemers van de groepsaankoop. U kan dus al klant zijn bij de leverancier die we selecteerden voor de groepsaankoop, en toch niet genieten van het laagste tarief. Wilt u wel genieten van het voordeligste tarief, dan hoeft u alleen maar uw inschrijving te valideren in minder dan 5 minuten. U bespaart zonder uw gewoontes te veranderen!

Neen. Sinds 13 september  2012 moet je geen verbrekingsvergoedingen meer betalen. Op die dag  werd de we bet betreffende de afschaffing van de verbrekingsvergoedingen ingeval vervroegde stopzetting ingevoerd. Je gaat dus op elk moment van leverancier moeten veranderen, wat uw type contract ook is (bepaalde of onbepaalde duur), zonder verbrekingsvergoedingen te betalen. je zult echter de opzegtermijn (vaak één maand) moeten respecteren. Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie.

WIE DOET WAT?

Op de energiemarkt in België zijn er drie soorten spelers aanwezig:

 

- Transportnetbeheerders (TNB): deze vervoeren de elektriciteit en/of het aardgas van de producent naar de distributienetbeheerders en rechtstreeks naar de grote industriële consumenten. De TNB van elektriciteit heet Elia en van aardgas Fluxys.

 

 

- Distributienetbeheerders (DNB): ze zijn verantwoordelijk voor het vervoer van de elektriciteit (onder lage of gemiddelde spanning) en van het gas (onder lage of gemiddelde druk) naar de particulieren en de bedrijven. Onder de Waalse DNB kunnen we Ores vermelden, waarin acht intercommunales gegroepeerd zitten.

 

 

- De leveranciers: ze hebben als opdracht de elektriciteit en/of het gas die zij kopen van de producenten of die ze zelf produceren, aan de consument te leveren. Ze garanderen ook commerciële diensten aan de klanten (de aangeboden diensten kunnen variëren naargelang de leveranciers) en ze zijn verantwoordelijk voor de facturatie van je verbruik. Hier vind je de lijst van alle actieve energieleveranciers in België.

 

Deze spelers worden gecontroleerd door: 

 

- Op federaal niveau: de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG): www.creg.be

 

o In Vlaanderen: de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): www.vreg.be

 

o In Brussel: Bruxelles Gaz Electricité (Brugel) : www.brugel.be

 

o In Wallonië: Commisson wallonne pour l'Energie (CWaPE) : www.cwape.be

De organisatoren van een groepsaankoop handelen als tussenpersoon tussen de deelnemers van de actie aan de ene kant, en de leveranciers aan de andere kant. Ze informeren de deelnemers over het bedongen energie aanbod en nodigen ze uit om over te stappen bij  de gekozen leverancier. Ze hebben als opdracht een goedkopere en echt groene energie te promoten.

 

Geen energiecontract wordt getekend of afgesloten tussen de deelnemer en de organisator van een groepsaankoop. Als het aanbod wordt aanvaard, wordt het contract rechtstreeks getekend bij de geselecteerde leverancier.

 

Wikipower

 

Wikipower is de promotor en de organisator van de actie. Deze verzekert ook de opvolging van de offerte. Zijn verschillende rollen zijn als volgt:

 

 • het initiatief promoten;
 • de consumenten samenbrengen d.m.v. zijn website;
 • met de leveranciers onderhandelen en het beste aanbod kiezen;
 • de consumenten begeleiden en helpen met de overstap.

 

OVERIGE

In België heeft de liberalisering van de energiemarkt plaatsgevonden in twee golven. Het Vlaams Gewest heeft er als eerste van genoten op 1 juli 2003. Vervolgens werd op 1 januari 2007 de elektriciteits- en gasmarkt in Wallonië en Brussel ook geliberaliseerd. De liberalisering van de energiemarkt bestaat uit het openstellen van het beroep van leverancier van aardgas en elektriciteit aan de vrije concurrentie. Dat betekent dat elk bedrijf dat houder is van een leveringslicentie vanaf nu elektriciteit en gas mag in België leveren.

De liberalisering biedt aan elk gezin de mogelijkheid om de leverancier naar wens te kiezen, wat vroeger niet het geval was. Het huishouden dat geen initiatief neemt een contract bij een bepaalde leverancier te ondertekenen word automatisch geleverd door een standaardleverancier. In Vlaanderen, het is ofwel Luminus ofwel Engie-Electrabel, in Wallonië, is de standaardleverancier vaak Engie-Electrabel of Luminus of Essent.be.

De standaardleverancier is de leverancier die jou automatisch wordt toegewezen door de distributienetbeheerder (DNB) om te vermijden dat je levering van gas en/of elektriciteit wordt onderbroken. Ten gevolge van de liberalisering mag jij zelf een leverancier kiezen en ben je niet langer beperkt tot de standaardleverancier.

Nee, je bent niet verplicht om een leverancier te kiezen want je zal altijd worden bediend door de leverancier die werd aangeduid door je distributienetbeheerder (DNB). Weet dat je op elk ogenblik een andere leverancier kunt kiezen dan deze die werd aangeduid door je DNB en er een contract mee kunt afsluiten. Houd echter wel rekening met het feit dat je de termijn van een maand moet respecteren, te rekenen vanaf de maand die volgt op de datum van ondertekening van het contract met de gekozen leverancier.

Groene stroom is elektriciteit die wordt opgewekt door hernieuwbare energiebronnen (voornamelijk wind, waterkracht, zonne-energie, biomassa) of afkomstig is van kwaliteitsvolle warmtekrachtkoppeling van installaties die gelijktijdig warmte en elektriciteit produceren en op die manier de CO2 uitstoot verminderen ten opzichte van de klassieke processen.Het huidige systeem van groene contracten is geen weerspiegeling van de markt voor groene stroom. Een leverancier kan je zogenaamd 100% groene elektriciteit verkopen, terwijl hij deze stroom uitsluitend produceert op basis van kernenergie of steenkool. Daarom heeft Greenpeace dit klassement opgesteld, om na te gaan wat de verschillende leveranciers van groene stroom werkelijk produceren en waarin ze jouw geld echt investeren.

 

Zoals dat steeds het geval is geweest, is het de verdeler (distributienetbeheerder of DNB) die verantwoordelijk is voor de opneming en het onderhoud van je meter. De verdeler stuurt jouw verbruiksinformatie naar uw leverancier zodat deze je factuur kan opmaken. Deze opneming wordt jou niet aangerekend want deze is al in je factuur inbegrepen.

Nee, wie jouw leverancier ook is, de kwaliteit van de voorziening van elektriciteit en/of aardgas wordt altijd gegarandeerd door je distributienetbeheerder (DNB).

Je moet contact opnemen met je distributienetbeheerder (DNB) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en jouw aansluiting erop. Als je meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat je voorziening niet wordt verstoord.

 

Ken jij je DNB niet, dan vind je hem gemakkelijk door hier te klikken.

Je moet contact opnemen met je distributienetbeheerder (DNB) die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het netwerk en van je aansluiting erop. Als je meter storingen vertoont, dan zal de beheerder instaan voor de technische opvolging en ervoor zorgen dat je voorziening niet wordt verstoord.

 

Ken jij je DNB niet, dan vind je hem gemakkelijk door hier te klikken.

De EAN-code is een numerieke code van 18 cijfers (EAN = European Article Numbering) die enkele gegevens bevat met betrekking tot een leveringspunt voor elektriciteit en een leveringspunt voor aardgas. Je hebt dus een EAN-code voor je elektirciteitsmeter en één voor je aardgasmeter. Meestal is (zijn) jouw EAN-code(s) aanwezig op je energiefactuur.

Hieronder een lijst voor van de belangrijke gegevens die op een factuur aanwezig zijn:

 1. Klantnummer;
 2. De factuurperiode;
 3. De EAN-code(s);
 4. Het meternummer;
 5. De distributienetbeheerder (DNB).

De gegevens van je inschrijvingsformulier, namelijk jouw verbruiksgegevens, worden gebruikt om jouw gepersonaliseerde offerte te berekenen.

Om deze gegevens te wijzigen, heb je twee mogelijkheden:

 1. Het zelf doen, door te surfen naar je aanbodpagina. Wanneer je op je aanbodpagina bent, scroll helemaal onderaan de pagina. Daar vind je de knop "Mijn gegevens wijzigen" terug, waarop je zult kunnen klikken.
 2. Contacteer Wikipower per mail of per chat. We zullen samen de nodige aanpassingen doen.

Zodra je de nieuwe gegevens bevestigt, wordt jouw gepersonaliseerde besparing onmiddellijk herberekend op basis van deze nieuwe gegevens.